Economía de la Salut

 

Objectiu general:


Promoure, integrar i consolidar l'análisi i avaluació econòmica a la presa de decisions i a l'assignació de recursos dins l'ámbit de provisió de serveis de salut

 

Divulgar i difondre els coneixements que dels anàlisis i avaluacions s'estreguin.

Assesorament a organitzacions del sistema sanitari en l'evaluació econòmica

 

Línies de recerca:

 

  • Avaluació dels serveis sanitaris polítics i tecnologies sanitaris, medicaments
  • Impacte pressupostari. Cost de la malaltia. Anàlisi de la demanda de serveis sanitaris. Llistes d' espera.
  • Avaluació i gestió de recursos i organitzacions, públiques o privades, proveïdors de serveis de salut. Governança de les organitzacions sanitàries
  • Modelització matemàtica, mètodes estadístics i economètrics aplicats a la investigació en salut i serveis sanitaris
  • Determinants socioeconòmics de la salut. Conseqüències socioeconòmiques de la salut. La salut com a inversió en capital humà.