Grupo: Investigación en el paciente crítico

Objectiu general:

Estudi d’aspectes clínics, epidemiològics i de qualitat relacionats amb els pacients connectats a ventilació mecànica invasiva i no invasiva.

Línies de recerca:

  • Pneumònia associada a ventilació mecànica: Avaluació i compliment de les mesures relacionades amb la prevenció de la pneumònia associada a ventilació mecànica.
  • Monitoratge de les tasses de reintubació i d’extubació no planejada com a indicadors de qualitat relacionats amb la ventilació mecànica.
  • Ventilació no invasiva: Avaluació de l’efecte de l’aplicació de la ventilació no invasiva en pacients amb pneumònia sobre el percentatge d’intubacions i la mortalitat.
  • Oxigenoteràpia amb cànules nasals d’alt flux: Avaluació dels efectes de la oxigenoteràpia a alt flux sobre l’evolució dels pacients amb pneumònia.
  • Factors relacionats amb la desconnexió dificultosa de la ventilació mecànica.