Escuchar

defensa tesi doctoral Margalida Serra Sitjar

(Contenido en el idioma por defecto)

Lloc: Sala de graus EDUIB. Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda


Títol tesi: Noves estratègies terapèutiques en Limfoma de cèl·lules del mantell: paper de l'eix FOXO3a-FOXM1

Directors: Dra. Silvia Fernández de Mattos i Dr. Priam de Villalonga Smith

Departament: IUNICS

Programa de doctorat de  Ciències Biosociosanitàries

Hora:
12:00h

Fecha del evento: 22/09/2017

Fecha de publicación: 20/09/2017